accede

v.i. 1. (to agree)रुकार देणे, 2. (to join up) सामील होणे, 3. (to become added by way of accession) अनुवृद्धी होणे, 4. पदारोहण करणे, राज्यारोहण करणे, पदावर येणे 5. प्रविष्ट होणे.