International Phonetic Alphabet

n. (abbr. I.P.A.) आंतरराष्ट्रीय स्वनीय वर्णचिह्नमाला (स्त्री.), आंतरराष्ट्रीय स्वनीय वर्णमाला (स्त्री.), इंटरनॅशनल फोनेटिक असोशिएशनची वर्णचिह्नमाला (स्त्री.), इंटरनॅशनल फोनेटिक असोसिएशनची वर्णमाला (स्त्री.)