Λ or ƛ

(symbol for lambda) लॅम्डा ( सं Λ किंवा ƛ) ƛ -hyperon Nucleonics ƛ -हायपरॉन (लॅम्डा हायपरॉन) ƛ -point Heat ƛ -तापांक (लॅम्डा तापांक) ƛ -transition ƛ -संक्रमण (लॅम्डा संक्रमण)