Yalta conference

याल्टा अधिवेशन (१९४५ मध्ये प्रेसिडेंट रूझवेल्ट, स्टॅलिन व चर्चिल यांची याल्टा येथे महायुद्धोत्तर पुनर्रचनेची सूत्रे ठरविण्यासाठी झालेली परिषद)