International Brigade

आंतरराष्ट्रीय पथक (स्पॅनिश यादवी युद्धामध्ये लोकशाही सरकारच्या बाजूने लढणारे आंतरराष्ट्रीय पथक)