type page

मुद्रित पृष्ठ (पृष्ठावरील मुद्रित भाग, यांच्या दोन्ही बाजूंना समास सोडलेले असतात व त्या पृष्ठाच्या घडीच्या जागी रिक्तिका सोडलेली असते.)