truck shot

(also dolly shot or moving shot or trolly shot or track shot) मार्गणदृश्य (न.) (ट्रॉलीवर कॅमेरा बसवून अभिनेत्याच्या हलत्या हालचालींची टिपलेली हलती दृश्ये)