CPU

मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र, मध्यवर्ती संस्करण यंत्रणा (निविष्टी, निष्पत्ती आणि स्मृतिकोष यावर नियंत्रण ठेवणारा संगणकाचा भाग)