continuity strip

Advt. धारावाहिक जाहिरात (ज्यात कथानक क्रमानुसार संपूर्ण गोष्ट अंतर्भूत असते असा वृत्तपत्रातील चित्रकथेच्या स्वरूपाचा जाहिरातीचा प्रकार)