collage

n. चित्रमेळ (पु.) (वृत्त प्रसारणाच्या वेळी सहाय्यासाठी छायाचित्रे, वर्तमानपत्रातील ठळक शीर्षके किंवा मुद्रित वृत्त यांची कार्डावर चिकटवून केलेली आकर्षक, कलात्मक रचना)