cheat shot

Broad. Journ. छद्म दृश्य (ज्या दृश्यात पार्श्वभूमी कमीत कमी दाखवून कॅमेरा अभिनेत्यावरच केंद्रित करतात व अभिनयाचे छायाचित्रण करतात असे दृश्य)