ad lib

१ उपरे भाष्य, पदरचा मजकूर २ Broad. Journ. उत्स्फूर्त संवाद (दृश्याचे चित्रीकरण चालू असताना अभिनेत्याने पटकथेतील ओळी किंवा वाक्ये सुधारून घेणे किंवा त्यात पदरचा मजकूर टाकणे.)