Write off of irrecoverable loans to cultivators

शेतकऱ्यांकडून वसूल न होण्याजोगी कर्जे निर्लेखित करणे