Military orphan and medical pension fund

सैनिकांच्या अनाथ मुलांसाठी असलेला निधि व वैद्यकीय सेवानिवृत्ति निधि