Interest on loans to land holders and other notabilities

जमीनधारकांना व इतर प्रसिद्ध व्यक्तींना दिलेल्या कर्जावरील व्याज