Included in the expenditure for the month of ….19 …..

माहे ॱॱॱॱॱ १९ ॱॱॱॱ या महिन्याच्या खर्चात समाविष्ट करण्यात आला