In no case postponement of audit should be requested

लेखापरीक्षा पुढे ढकलण्याची कोणत्याही परिस्थितीत विनंती करू नये