Government may at any time declare the loan closed

शासन, कोणत्याही वेळी, कर्ज विक्री बंद झाल्याचे जाहीर करील