General statement of accounts

लेख्यांचे सर्वसाधारण विवरणपत्र, हिशेबांचे सर्वसाधारण विवरणपत्र