Exceeds monetary limits of Section I, New Item

विभाग १, नवीन बाबीच्या वित्तीय मर्यादेहून अधिक होणे