Bullion value of cut coins

तोडलेल्या नाण्यांची सोने किंवा चांदीच्या स्वरूपातील किंमत