nepotism

n. नातेगिरी (स्त्री.), नातेबाजी (स्त्री.) रिश्तेबाजी (स्त्री.). आप्तानुग्रह (पु.), स्वजनपक्षपात (पु.) cf. corruption