Collectotrichum capsici

कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (कुळीथावरील कोलता रोग किंवा प्ररोह रोग, हुलग्यावरील कोलता रोग किंवा प्ररोह रोग), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (हळदीवरील ठिपक्या रोगजंतू), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (चवळीवरील कोलता रोग किंवा चवळीवरील प्ररोह रोग), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (चहावरील तपकिरी करपा), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (बटाट्यावरील कुजव्या प्ररोह आणि करप्या रोगाचे जंतू), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (मिरचीवरील क्षतादि रोग), कोलेटोट्रायकम कॅप्सिसी (रानशेवरीवरील करप्या रोगजंतू)