आद्याक्षर सूची (1250)

APUD-cell

(cells with capacity of Amine precursor uptake and dehydrogenation) अपुड पेशी, एपीयुडी पेशी (अमीनांचा स्वीकार करून त्यातील हायड्रोजन काढून टाकण्याची क्षमता असलेल्या समानधर्मी, पण शरीरात वेगवेगळ्या जागी पसरलेल्या चेताजन्य पेशींची संस्था)

Amebida

अमोबीडा, अमीबा वर्ग

</