आद्याक्षर सूची (1250)

Auer bodies

ऑर पिंड (आदिकणिता बीज पेशीत व मोनिता बीज पेशीत कोशासारात न्यष्टिकलेच्या दुगडीजवळ आढळणारे दंडाणुसदृश पिंड. ह्यात पेरॉक्सिडेज किण्व असते. ह्या पिंडामुळे श्वेता कर्क रोगाच्या ह्या वर्गातील विकार ओळखणे सोपे जाते)