आद्याक्षर सूची (776)

streptococcus haemolyticus

(also streptococcus viridans) स्ट्रेप्टोकॉकस अल्फा हिमोलिटिकस, स्ट्रेप्टोकॉकस व्हिरीडान्स, लोहिता विलयक मालागोलक अल्फा लोहिता विलयक मालागोलक,हरित-लोहिता विलयक मालागोलक, अपूर्ण लोहिता विलयक मालागोलक

Sanfilippo's syndrome

सॅनफिलीपोचा लक्षणसमूह (एक प्रकारचा श्लेष्मा बहुसॅकॅराइडता विकार) सॅनफिलीपोचा संलक्षण (म्यूकोपॉलिसॅकॅरॉयूडोसिस गटातील एक विकार. सल्फामिडेजच्या अभावामुळे हिपारान सल्फेट साठते व ऊतीत व मूत्रात आढळते. सांगाड्यात विकृति निर्माण होतात.)

Sternberg-Reed cells

(also Reed-Sternberg cells) स्टर्नबर्ग-रीड पेशी (या पेशीत एकापेक्षा अधिक न्यष्टि परस्पर सन्मुख प्रतिबिंबाप्रमाणे आढळतात. या पेशी हॉजकीन रोगाचे निदान करण्यासाठी दिसाव्या लागतात. या शब्दातील स्टनर्बर्ग हे संशोधकाचे नाव असून रीड नावाच्या रुग्ण स्त्रीमध्ये त्या पेशी प्रथम आढळल्या)