आद्याक्षर सूची (62)

witness tube-It is sealed glass capsule or tube containing a substance which melts at a temperature of autoclaving and is used for testing sterilisation.

निर्जंतूकरणदर्शक नलिका-ही ऑटोक्लेवनाच्या तपमानावर वितळणारा पदार्थ भरलेली सीलबंद काचेची संपुटिका किंवा नलिका असून ती निर्जंतूकरण चाचणीसाठी वापरली जाते.

wet seal (cachets and capsules)-The two halves of the capsule one is filled with the powder and the other is moistened with water and placed over the filled half and flanges pressed together is known as wet seal or aqueous seal.

आर्द्रसील जलसील-संपुटिकेच्या दोन अर्धापैकी एकात भुकटी भरून दुसरा पाण्याने ओलसर करून तो भुकटी भरलेल्या अर्धावर बसवणे व दाब देणे. या प्रक्रियेस आर्द्रसील किंवा जलसील म्हणतात.

well-closed-It refers to containers which protect from contamination with extraneous solids and under normal condition of handling storage and transportation prevent unintentional release of contents.

व्यवस्थित बंद (केलेला)-बाह्य घन पदार्थाच्या संदूषणापासून संरक्षण करणाऱ्या धारकपात्राचे हे वैशिष्टय असून त्यामुळे सामान्य परिस्थितीत हाताळणी, साठवण व परिवहन केल्यास आतील पदार्थ बाहेर येत नाही.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)