आद्याक्षर सूची (297)

eutectic mixture-Melting point of two substances are lowered by mixing them together in fixed proportion. Minimum melting point obtained is eutectic point and mixture is eutectic mixture.

सुद्रवी मिश्रण-दोन पदार्थाचे नियत प्रमाणात मिश्रण करून त्यांचा वितळण बिंदु खाली आणला जातो. या किमान वितळण बिंदूला सुद्रवण बिंदु व मिश्रणाला सुद्रवी मिश्रण असे म्हणतात.

Electro-osmosis-Movement of dispersion medium with respect to a stationary dispersed phase under the influence of an electric field or migration of liquid molecules on application of an e.m.f. through a porous bed.

विद्युतपरासरण-विद्युत क्षेत्राच्या प्रभावाखाली स्थिर अपस्कृत प्रावस्थेशी सापेक्ष अपस्करण माध्यमाची होणारी हालचाल किंवा विद्युतगामी बलामुळे कणांच्या सच्छिद्र थरामधून होणारे द्रव रेणूंचे स्थलांतर.

enteric coating-A formulation coated to make it gastric acid resistant and to permit release of the drug in intestine.

आंत्रविद्रावी अवगुंठन, आंत्रविद्रावी विलेपन-जठराम्लाला प्रतिरोध करणारे परंतु आंत्रामध्ये विमोचित करणारे विलेपित मात्रारूप.

expiry date-It is the date which generally indicates the time beyond which the article may not have the required potency provided the prescribed storage conditions have been maintained.

मुदतसमाप्ति-दिनांक-साठवणविषयक विहित अटी पूर्ण केल्या असता एखाद्या पदार्थाची आवश्यक क्षमता सर्वसाधारणतः ज्या कालावधीनंतर टिकू शकणार नाही असा अवधी दर्शविणारा दिनांक.

effervescent salts-Are powders or granules composed of medicinal agents like citric acid or tartaric acid or acid sodium phosphate and sodium bicarbonate. In presence of water the ingredients react produce effervescence forming a carbonated saline drink.

प्रबुद्‌बुदी क्षार-सायट्रिक आम्ल किंवा टार्टारिक आम्ल किंवा सोडियम फॉस्फेट आम्ल आणि सोडियम बायकार्बोनेट यांसारख्या औषधी कारकांची भुकटी. त्यात पाणी मिसळताच घटक पदार्थांची अभिक्रिया घडून बुडबुडे येतात आणि कार्बोनेटयुक्त क्षार पेय तयार होते.

emusion-A mixture of two immiscible liquids not mutually soluble.

पायस-परस्पर विद्राव्य नसणाऱ्या दोन द्रव पदार्थांचे मिश्रण. या मिश्रणामध्ये पायस कारकाच्या साह्याने एक प्रावस्था दुसऱ्या प्रावस्थेत अपस्कृत केलेली असते.

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)