आद्याक्षर सूची (903)

chromatophore

n. वर्णधर पेशी (स्त्री.)