आद्याक्षर सूची (265)

Bayesian inference

बेजीय अनुमान [बेजच्या प्रमेयाचा उपयोग करून काढलेले अनुमान. प्राचले ही अनुभवपूर्ण वितरणे (prior distributions) असलेली यादृच्छिक चले आहेत असे यात मानले जाते.]

binomial waiting time distribution

द्विपदी प्रतीक्षा अवधि वितरण cf. negative binomial distribution) [ऋण द्विपदी वितरणाचे वैकल्पिक नाव. निरवलंबी द्विपद प्रयत्नांच्या मालिकेत 'k+x-1 प्रयत्नांनंतरच्या प्रयत्नात k वी सफलता मिळणे' या घटनेची संभाव्यता या वितरणाने मिळते.]

branching Markov process

शाखन मार्कोव्ह प्रक्रम [यादृच्छिक प्रक्रमामध्ये समष्टीतील घटकांमधून नवीन घटक निर्माण होऊन समष्टीची वृद्धी होते. या प्रक्रमात एखाद्या विशिष्ट स्थितीत प्रतीक्षा काळाचे वितरण हे ऋण घातांकी असल्यास त्या प्रक्रमास 'शाखन मार्कोव्ह प्रक्रम' म्हणतात.)

branching Poisson process

शाखन प्वॉसाँ प्रक्रम [प्वॉसाँ समूहन प्रक्रम (Poisson clustering process) या संज्ञेऐवजी वरील संज्ञा Lewis (१९६४) ने सुचवली. ज्या मूळ प्वॉसाँ प्रक्रमात प्रत्येक घटनेनंतर व मुख्य प्वॉसाँ प्रक्रमातील घटनेपूर्वी सहयोगी (associated) घटनांची क्रमिका (sequence) येते त्याला 'शाखन प्वॉसाँ प्रक्रम' म्हणतात. यातील सहयोगी घटनांची क्रमिका हा स्वतःच प्वॉसाँ नसू शकणारा (not necessarily) एक दुय्यम (subsidiary) प्रक्रम असतो. संमिश्र (complex) प्वॉसाँ प्रक्रमाचा अंतर्भाव करण्याकरिता बार्टलेटने (१९६३) ही संज्ञा सुचवली आहे.]

उपलब्ध शब्दकोश (39)

तत्त्वज्ञान व तर्कशास्त्र परिभाषा कोश (741) | कार्यदर्शिका (2204) | साहित्य समीक्षा परिभाषा कोश (2346) | ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश (2889) | कृषिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (2909) | न्यायवैद्यक व विषशास्त्र परिभाषा कोश (3204) | पदनाम कोश (3240) | लोकप्रशासन परिभाषा कोश (3655) | शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोश (3694) | गणितशास्त्र परिभाषा कोश (3919) | वित्तीय शब्दावली (4362) | राज्यशास्त्र परिभाषा कोश (4969) | संख्या शास्त्र परिभाषा कोश (5149) | वृत्तपत्र विद्या परिभाषा कोश (5724) | भाषाविज्ञान व वाङ्मयविद्या परिभाषा कोश (5759) | औषधशास्त्र परिभाषा कोश (5950) | व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोश (6360) | धातुशास्त्र परिभाषआ कोश (6409) | यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (7515) | कृषीशास्त्र परिभाषा कोश (8017) | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (8454) | भूगोलशास्त्र परिभाषा कोश (8704) | भूशास्त्र परिभाषा कोश (8995) | प्रशासन वाक्प्रयोग (9079) | मानसशास्त्र परिभाषा कोश (9159) | अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (9818) | विकृतिशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (10177) | वाणिज्यशास्त्र परिभाषा कोश (10379) | शरीरक्रियाशास्त्र परिभाषा कोश (10411) | रसायनशास्त्र परिभाषा कोश (11044) | शारीर परिभाषा कोश (12428) | स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोश (12429) | न्याय व्यवहार कोश (13141) | भौतिकशास्त्र परिभाषा कोश (13646) | मराठी विश्वकोश (14520) | भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (17388) | शासन व्यवहार शब्दावली (19011) | जीवशास्त्र परिभाषा कोश (22288) | शासन व्यवहार कोश (24470)