as against

१ –च्या विरुद्ध, २- च्या संबंधापुरते, -च्या पुरते