All Departments of Secretarial will be requested to do the needful without fail and the Commission will be informed of the same.

मंत्रालयातील सर्व विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही न चुकता करावी असे त्यांना सांगण्यात येईल आणि आयोगाला तसे कळविण्यात येईल.