after hearing the person concerned

संबंधित व्यक्‍तीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर