Whisper

कुजबुज करणे, कुजबुजणे, हलक्या आवाजात बोलणे, n. कुजबुज (स्त्री.)