Vet

१ कसून तपासणी करणे २ (लिखाण इत्यादि), तपासून दुरुस्त करणे ३ Veterinary (जनावरांची)वैद्यकीय तपासणी करून उपचार करणे