Valuer

१ किंमत ठरवणारा (पु.), मूल्यांकन ठरवणारा (पु.) २ गुणांकन करणारा (पु.)