Rotate

१ परिभ्रमण करणे २ Agric. (to cause to grow in rotation) (पिके इत्यादि) आळीपाळीने काढणे, adj. Bot. चक्राकार