Retention

१ ठेवून घेणे (न.) २ टिकवून ठेवणे (न.) ३ धारण करणे (न.), धारणाशक्‍ती (स्त्री.)