Regret

१ खेद (पु.) २ दिलगिरी (स्त्री.), v.t. १ खेद वाटणे, खेद असणे २ दिलगीर असणे, दिलगिरी व्यक्‍त करणे