Confirmed

१ कायम केलेला, कायम झालेला २ पक्का केलेला, पक्का ३ पुष्टी दिलेला