secretary of state for India

भारत मंत्री (यु. के. मधील विविध खात्यांचे मंत्री) (स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटनमधील भारतमंत्री)