Second International

दुसरी इंटरनॅशनल (इ. स. १८८९ मध्ये पॅरिस येथे भरलेली विविध युरोपीय देशातील सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षांनी उभारलेली पुनर्रचित आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना)