New Deal

न्यू डील (१९३३ साली प्रेसिडेंट फ्‍रँक्लीन रुझवेल्ट यांनी आर्थिक मंदीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी पुरस्कारलेला कार्यक्रम)