Monroe Doctrine

मन्रो सिद्धांत (अमेरिकेच्या विदेशनीतीचे सूत्र–अमेरिका खंडातील स्वतंत्र राष्ट्राच्या घडामोडीत युरोपीय देशांना हस्तक्षेप करण्याविरूद्ध अध्यक्ष मन्रो यांनी १८२३ मध्ये दिलेला इशारा)