Marshall Plan

मार्शल योजना (युरोपच्या युद्धोतर आर्थिक पुनर्रचनेसाठी अमेरिकेतील परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज मार्शल याने १९४७ साली मांडलेली योजना)