bolshevism

n. बोल्शेविकवाद (पु.) (रशियामधील लेनिनप्रभृतीप्रणीत क्रांतिपूर्व काळातील मार्क्सवादी विचारसरणी)