Black Muslims

निग्रो मुस्लीम (अमेरिकेतील निग्रो मुस्लीमांची कृष्णवर्णीयांच्या श्रेष्ठत्वाचा आणि वांशिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारी चळवळ)