About

१ सभोवती, जवळपास २ सुमारे ३ विषयी, adv. १ आसपास २ इकडे तिकडे ३ सुमाराने