Abatement

१ कमी करणे (न.), कमी होणे (न.) २ समाप्‍ति (स्त्री.) ३ उपशम (पु.), उपशमन(न.)