junior panel

प्रमाण जाहिरातफलक (११ फूट लांब व ५ फूट उंच या आकाराची बाह्य भागावरील लावावयाची प्रमाण जाहिरात. ही जाहिरात कागदावर छापून त्यानंतर ती जाहिरात फलकावर चिकटवण्यात येते.)