highlight

v.t. ठळक करणे n. १ ठळक वृत्त (न.) २ ठळक कार्यक्रम (पु.), ठळक दृश्य (न.) ३ Broadय क्षणचित्र (न.) ४ वृत्तवैशिष्ट्य (न.), ठळक वैशिष्ट्य (न.) ५ Photog. छायाचित्रातील पांढरा किंवा धूसर भाग (पु.)